Sepulcre Ibèric de Toya

Disseny, producció i muntatge de l’exposició del Centre de Recepció de Toya (Peal de Becerro, Jaén)

“La Serrería”

Centre d’Interpretació de la Cultura de la Fusta a Vadillo Castril (Cazorla, Jaén)