Pla Estratègic i de Viabilitat del Vinseum

Any
2023
Descripció
Els objectius del Vinseum han d’estar d’acord amb la missió i han de permetre desenvolupar les estratègies d’actuació fixades al definir les línies d’actuació o estratègiques del pla estratègic;
• Incrementar las tasca investigadora del Vinseum mitjançant acords amb diferents centres d’investigació.
• Ampliar i culminar l’adequació dels espais de reserva i patrimonials del Vinseum.
• Ampliar la col·lecció del Vinseum amb peces emblemàtiques procedents de tot Catalunya.
• Augmentar la notorietat del museu en l’àmbit local, comarcal i nacional.
• Fer que tot el món del vi català faci seu el Vinseum.
• Generar un nou relat del Vinseum que abasti tots els nous àmbits definits en el Pla Estratègic.
• Impuls del paper educatiu del Vinseum
Client
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya - Vinseum