D’or Museum

Any
2018
Descripció
El projecte s'incriu dins el gran projecte de posada en valor i ús públic del Fort de Sant julià de Ramis. Aquest fort és una de les poques fortificacions originals construïdes a Catalunya durant un espai de quatre segles, i l'única inspirada en els principis de Séré de Rivières. La rehabilitació arquitectònica ha anat a càrreg de l'estudi de Josep Fusses i Viader. Aquest projecte s'ha centrat en el desenvolupament dels sistemes d'atenció al visitant - mostradors i botiga - la conceptualització, disseny, desenvolupament de continguts i producció integral dels elements museogràfics que formen part del Hall 0 dedicat a les matèries vinculades al món de la Joieria, així com els mappings que acompanyen la col·lecció permanent i la producció audiovisual de l'Espai Quim Hereu. La joieria és el pal de paller del projecte i el que dóna sentit a tota la intervenció i mostra els llaços que s’estableixen amb el gremi de joiers i l'entrega de tota una vida -la del Sr. Ramon López- dedicada al coneixement i l’art de la joieria.
Client
Lutecaf