Modernisme Invisible

Any
2017
Descripció
Aquesta app està especialment pensada per a aquelles persones que siguin residents permanents, residents temporals o residents ocasionals de Barcelona, sentin curiositat per conèixer amb detall la Barcelona del 1900 i descobrir la profunda transformació urbanística que va viure aquesta ciutat en el canvi del segle XIX al XX gràcies a la puixança d'una burgesia desitjosa de mostrar la seva modernitat.
Deixant-se guiar per aquesta app es podrà descobrir una ciutat en plena ebullició que ens ha llegat un extraordinari patrimoni arquitectònic que avui dia és una de les seves principals senyes d'identitat però que majoritàriament és desconegut pel gran públic.
L'app ofereix la ubicació d'un centenar d'edificis escassament coneguts ordenats a partir dels 10 més cèlebres monuments modernistes de la ciutat. L'app disposa de posicionament GPS per poder-se orientar durant els recorreguts i està pensada per anar incorporant nous edificis, elements urbans o itineraris en el futur.
Els itineraris es poden descarregar de manera independent, a mesura que es vagin necessitant, i les dades es poden eliminar un cop fet l'itinerari per no ocupar espai de memòria.
L'app superposa sobre el pla actual de la ciutat un pla de Barcelona en 1900. Una barra de transparència permet triar veure un plànol o un altre o superposar tots dos per comparar.
Disponible en català, castellà i anglés, en iOS i Android.
Client
World Monuments Fund