Patrimoni i turisme a l’Anatòlia Oriental

Any
2009
Descripció
Participació en el programa liderat por la UNDP “Alliances for Culture Tourism in Eastern Anatolia”. Elaboració del document d’estratègia de turisme sostenible per a promoure la regió com a destinació per al turisme cultural i de natura
Client
Tourism & Leisure Advisory Services (Europraxis Group)