Essaouira: cultura i encant

Any
2001
Descripció
Elaboració d'un informe en el marc del projecte ESSAOUIRA-DIABET promogut pel Ministeri de Turisme del Marroc i el Banc Mundial sobre les potencialitats del turisme cultural a Essaouira.
Client
Tourism & Leisure (Europraxis Group)