Ruta dels castells i les batalles

Any
2005
Descripció
Aquest projecte pretenia dotar d'un marc operatiu al projecte "Ruta Castells i Batalles" llançat per la Diputació de Jaén i la Conselleria de Turisme Comerç i Esport de la Junta d'Andalusia. S'hi van establir les bases de viabilitat, gestió i el màrqueting operacional de la ruta.
La ruta es trobava en un estat avançat de promoció (tots els seus components havien estat senyalitzats) però tant en termes d'accessibilitat com d'interpretació dels llocs presentaven nombroses mancances i eren molt desiguals. El projecte va plantejar una estratègia d'interpretació general i una de particular per a cada lloc així com un model de gestió directa descentralitzada.
Client
Diputación Provincial de Jaén