Castell del Paborde

Any
2005
Descripció
Els objectius d'aquest projecte van consistir en analitzar de quina manera el Castell del Paborde es podria integrar dins de les estratègies de desenvolupament local del municipi, en definir el paper que, havia de jugar el Castell del Paborde com monument emblemàtic del municipi, en definir els usos que podia albergar el castell i en establir l'estratègia de viabilitat necessària per a la sostenibilitat del nou equipament patrimonial.
Client
Ajuntament de la Selva del Camp