Terra de comtes

Any
2005
Descripció
La comarca del Ripollès té com a atractius turístics més coneguts la "Vall de Núria" i l'estació d'esquí Vallter 2000 però també disposa de recursos amb un gran potencial vinculats a la important tradició històrica que arrenca amb Guifré el Pelós, fundador de la dinastia comtal de Barcelona i fundador dels monestirs de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses. A aquest fet cabdal de la història de Catalunya cal afegir la conversió de Ripoll en el panteó de la casa comtal de Barcelona; les figures extraordinàries de l'abadessa Emma que va dirigir el primer cenobi femení de Catalunya i de l'abat Oliba que va fer del monestir de Ripoll un dels més importants focus culturals del seu moment; el mite del Comte Arnau, lligat estretament al monestir de Sant Joan de les Abadesses i la Renaixença. Tots aquests arguments han fet que les terres del Ripollès hagin estat considerades tradicionalment com el bressol de Catalunya. El Monestir de Ripoll, a més, va ser una de les destinacions predilectes dels primers turistes culturals del país. Viatgers curiosos, intel·lectuals i artistes com Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, Gaudí o Verdaguer. D'aquestes grans línies interpretatives, es deriva el projecte TERRA DE COMTES, que té per objectiu principal posar en valor, des d'una perspectiva turística sostenible, el patrimoni cultural i natural del Ripollès, tangible i intangible, vinculat a la idea dels orígens de Catalunya .
Client
Consorci Ripollés Desenvolupament