Explorar l’art rupestre

Any
2014
Descripció
El principal objectiu d'aquest projecte era promoure el coneixement de la Cova de Chufín a través de la creació d'un instrument didàctic en forma d'aplicació per a tauletes que pogués ser utilitzat a casa o a l'escola i que permetés alhora conèixer la cova i preparar la visita. En aquest sentit, la idea que va guiar el projecte va ser la de posar a disposició de la ciutadania un mitjà d'interpretació que ajudés a la comprensió d'aquest santuari paleolític, entenent que un major coneixement redundaria en una major estima i que d'una major estima derivaria una major sensibilització cap a la preservació de la cova i el seu entorn.

Atès que la Cova de Chufín ha estat declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO gràcies als gravats i pintures paleolítiques que alberga, vam considerar que el tema central de l'aplicació havia de ser la comprensió de l'art rupestre. D'altra banda, atès el caràcter divulgatiu que havia de tenir l'aplicació, l'estratègia interpretativa es va pensar en clau de joc de descoberta i d'interacció de l'usuari amb l'app mitjançant l'exploració de l'entorn i de l'interior de la cova.
Client
Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.