Úbeda, el Renaixement que mira al Sud

Any
2001
Descripció
L'objectiu principal d'aquest pla va ser la definició de l'instrument de gestió creativa necessari per a la posada en marxa i desenvolupament del producte cultural d'Úbeda, sota la cobertura temàtica del Renaixement. La proposta es va concretar en el MAR de Úbeda (Museo Abierto del Renacimiento) a partir de l'obertura i museïtzació d'una sèrie de monuments renaixentistes, la creació d'itineraris senyalitzats en paviment i una gestió publico-privada.
Client
Ayuntamiento de Úbeda